ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(редакція від 29.12.2022 року)

Ця Політика використання персональних даних (далі – Політика) регулює використання, обробку персональних даних сайтом bisseti.space. 

1.ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ТЕРМІНИ? 

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються. 

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі Адміністрація сайту та треті особи.

Сайт/Рекрутингове агентство (далі – Агентство або сайт) – web-сайт, що належить Власнику сайту та має адресу в мережі Інтернет bisseti.space на якому розміщена / може бути розміщена інформація про послуги, умови їх придбання (отримання), оплати, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа (Користувач) може здійснити усвідомлений вибір та скористатися послугами Агентства, укласти з Агентством договір про надання послуг на умовах, викладених у Договорі публічної оферти.

Користувач – фізична особа (або юридична особа, яка діє на користь фізичних осіб), яка досягла вісімнадцятирічного віку або отримала згоду від законних представників на використання сайту, персональні дані якого обробляються.

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Обробка персональних даних – збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання, розповсюдження та знищення персональних даних, у тому числі з використанням автоматизованих систем.

Згода суб’єкта персональних даних – дозвіл Користувача на обробку його персональних даних.

Треті особи – особи, які надають допоміжні послуги сайту для виконання Агентством перед Користувачем умов Договору публічної оферти (зокрема, надання послуг підбору персоналу / Роботодавця), а також будь-які інші особи. Треті особи можуть бути одержувачами персональних даних.

Договір публічної оферти – договір, укладений між Агентством та Користувачем, який регулює правила використання Користувачем цього сайту та надання послуг підбору персоналу / Роботодавця.

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ.

2.1. Акцепт Договору публічної оферти з боку Користувача та надсилання персональних даних суб’єктом персональних даних є автоматичною згодою Користувача на обробку, використання необхідних персональних даних Користувача на сайті bisseti.space.

2.2. Надаючи свої персональні дані та будь-яку іншу інформацію для сайту, Користувач надає Агентству свою добровільну згоду на обробку, використання своїх персональних даних, а також здійснення інших дій для надання послуг та доступу до функціонала сайту.

2.2.1. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних Агентству з метою отримання послуг підбору персоналу / Роботодавця, надання Користувачеві можливості ознайомитись з розміщеною на сайті інформацією про послуги, обрати послугу та скористатися нею.

2.3. При використанні сайту, Агентство може здійснювати як автоматичний, так і не автоматичний збір інформації (використовуючи як своє, так і стороннє програмне забезпечення/сервіси), пов’язаної з використанням Користувачем сайту. При цьому, Агентство для обробки персональних даних та конфіденційної інформації може використовувати інформаційно-телекомунікаційні системи, програмне забезпечення, які можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.

 

3.ЯКІ ДАНІ ВИКОРИСТОВУЄ САЙТ?

3.1. Агентство може збирати, зберігати та використовувати такі типи персональних даних Користувача:

 • інформація про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
 • інформація про відвідування та використання сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на сайті;
 • інформація, що надається при заповненні електронних форм, анкет на сайті bisseti.space або у інший спосіб, наприклад, ім’я та прізвище, стать, день народження, адреса електронної пошти, інформацію про зв’язок, зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання;
 • інформація, що генерується під час використання сайту, у тому числі коли, як часто та за яких обставин використовується сайт;
 • інформація про замовлені / отримані  послуги та здійснені транзакції через Агентство;
 • інформація, що міститься у будь-яких повідомленнях, які Ви надсилаєте Агентству електронною поштою, месенджером, смс-повідомленням або через функціонал сайту.
 • інша інформація, яка необхідна для виконання Договору публічної оферти.

3.2. Агентство може збирати та використовувати персональні дані Користувача для цілей:

 • адміністрування сайту;
 • занесення Користувача бази даних потенційних кандидатів / роботодавців / клієнтів;
 • надання послуг з підбору персоналу / роботодавців;
 • надання можливості користуватися інструментами, доступними на сайті;
 • надання порад, консультацій та рекомендацій щодо послуг; 
 • обробки та виконання запитів, відгуків щодо надання послуг;
 • уточнення деталей запитів, звернень;
 • направлення Користувачеві виписок, чеків, рахунків, актів;
 • надсилання повідомлень через електронну пошту, месенджери, смс-повідомлення;
 • надання третім сторонам статистичної інформації про Користувачів (при цьому треті сторони не зможуть ідентифікувати окремого Користувача з цією інформацією);
 • показ рекламних матеріалів через сайт;
 • надання поштовим компаніям, платіжним сервісам, банкам персональних даних в обсязі, необхідному для надання послуг та умов Договору публічної оферти;
 • розгляд запитів та скарг;
 • збереження сайту у безпеці та попередження шахрайства;
 • перевірки відповідності умов, що регулюють використання сайту;
 • інші види використання з метою надання послуг Користувачеві.

3.3. Персональною інформацією Користувача вважається:

 • П.І.Б., вік, стать, громадянство, зареєстроване та фактичне місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, акаунти Користувача у соціальних мережах, особисті фото, автобіографія, усі інші відомості розміщені у резюме, портфоліо, пропозиції роботи;
 • відомості про освіту Користувача, які були ним надані і містяться в: сертифікатах, документах про освіту (найменування освітнього закладу, період, вид та форма навчання, дата закінчення, факультет, отримана кваліфікація, напрямок і спеціальність), рівень володіння іноземними мовами тощо;
 • відомості про досвід роботи: інформація, що міститься в трудовій книжці, стаж роботи,  попередні місця роботи (найменування роботодавців, їх реквізити, дати початку і закінчення роботи, посада, підрозділ, відомості заробітну плату / винагороду); інформація про клієнтів, з якими Користувач співпрацював на підставі цивільно-правового договору (найменування клієнтів, їх реквізити, дати початку і закінчення виконання для них робіт, надання послуг, вид, обсяг і характер виконуваних робіт, наданих послуг, місце виконання робіт, надання послуг, проєкт, в рамках якого виконувалися роботи, надавались послуги), включаючи всю інформацію, що міститься в цивільно-правових договорах; поточний розмір заробітної плати або доходу, а також про бажані  умови, характер і вид роботи (посада, місце роботи, трудова функція, посадові обов’язки, термін початку роботи, режим робочого часу, оклад та бонуси), або про бажані умови співпраці на підставі цивільно-правового договору (характер, вид і обсяг передбачуваних до виконання/надання робіт, послуг, очікуваний рівень доходу); відомості про співробітників попередніх роботодавців або клієнтів, з якими Користувач взаємодіяв в ході здійснення трудової діяльності, виконання робіт, надання послуг і які можуть дати рекомендації про кваліфікацію/навички Користувача, якість виконуваних ним робіт, наданих послуг;
 • надані Користувачем відомості про професійні навички та професійну діяльність: кваліфікація і професійна перепідготовка, наукові праці та розробки, участь у асоціаціях, громадських та інших організаціях тощо;
 • сімейний стан і склад сім’ї;
 • будь-які поради, консультації та рекомендації представника Агентства до конкретного Користувача з питань оформлення та надання послуг, відомості про історію надання послуг та трансакцій;
 • відомості, що містять у пропозиції роботи від роботодавця до Кандидата (Користувача), зокрема щодо умов заробітної плати / винагороди, функціональних обов’язків, посади, усіх інших умов; 
 • відомості про проведену співбесіду: результати та хід співбесіди, проведених з Кандидатом (Користувачем), відповіді на запитання, задані в ході таких співбесід,  листування електронною поштою, результат виконання Кандидатом (Користувачем) тестових завдань.

3.3.1. Додаткова персональна інформація:

 • текстові повідомлення між Агентством та Користувачем;
 • будь-яка отримана Агентством інформація від Користувача під час оформлення та виконання послуг.

3.4. У контексті цієї Політики не є персональними даними/конфіденційною інформацією:

 • відомості організаційно-технічного характеру (наприклад, технічні проблеми/питання щодо оформлення та обробки запитів на послуги);
 • відомості, що використовуються та обробляються поза сайтом bisseti.space;
 • коментарі, які залишаються у відкритому доступі на сайті bisseti.space;
 • відомості, які необхідно розкривати на вимогу державних органів, компетентних установ відповідно до чинного законодавства України;
 • відомості, які передані Користувачем третім особам безпосередньо з метою виконання Договору публічної оферти;
 • інформація громадського характеру.

3.5. Агентство вживає всіх необхідних організаційно-технічних дій для захисту персональних даних/конфіденційної інформації від їхньої втрати, знищення, пошкодження, несанкціонованого доступу.

4.ЯК ДОВГО САЙТ (АГЕНТСТВО) ЗДІЙСНЮЄ ОБРОБКУ?

4.1. Строк обробки персональних даних здійснюється у строк не довше, ніж це необхідно для цілей обробки. Обробка персональних даних не може перевищувати  трьох років з моменту їх останнього оновлення, використання.

4.2. Обробка персональних даних припиняється, негайно, коли:

 • Агентство отримало від Користувача запит на відкликання згоди на обробку персональних даних, за винятком випадків, передбачених законодавством або необхідних для функціонування та нормальної діяльності сайту;
 • Сайт (Агентство) припинив свою діяльність.

4.3. Оброблювані персональні дані знищуються, або знеособлюються Агентством при досягненні цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, а також при відкликанні Користувачем згоди на обробку персональних даних.

4.4. Користувач може відкликати згоду на обробку Агентством персональних даних шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти: now@bisseti.com.  Відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє знищення записів, що містять його персональні дані на сайті bisseti.space, у тому числі видалення Особистого кабінету/Профілю (за його наявності). 

 1. КОМУ АГЕНТСТВО ПЕРЕДАЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

5.1. Агентство за допомогою функціоналу сайту або іншими способами може передавати та надавати:

 • потенційному роботодавцю з яким Агентство уклало Договір про надання послуг з пошуку та підбору персоналу;
 • працівникам Агентства та залучені консультанти, у тому числі юристи, бухгалтери, адміністратори, ІТ–фахівці, керівники напрямків та інші спеціалісти; 
 • поштовим (кур’єрським) компаніям доступ до персональних даних/конфіденційної інформації Користувача для зазначених у Політиці цілей, зокрема для здійснення доставки документі, інших предметів;
 • фінансових та банківських установ/платіжних сервісів з метою надання користувачеві можливості оплати послуг шляхом електронного списання коштів з рахунку Користувача або іншим шляхом (за необхідності);
 • іншим третім особам з метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Агентства, а також надання послуг Користувачеві.

5.2. Потенційним роботодавцям можуть передаватися персональні дані/конфіденційна інформація Користувача, що зазначена у пункті 3.3. цієї Політики.

5.3. Поштовим (кур’єрським) компаніям можуть передаватися персональні дані/конфіденційна інформація Користувача про ім’я та прізвище, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти, інформацію про зміст посилки.

5.4. З метою отримання послуг Користувач може передавати та розкривати додаткову персональну інформацію безпосередньо поштовим компаніям, потенційному роботодавцю та іншим установам, яка не підлягає несанкціонованому розголошенню Агентству та іншим третім особам.

5.5. Агентство зобов’язується використовувати персональні дані добросовісно і відповідно до законодавства про захист персональних даних.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. Агентство може розголошувати третім особам конфіденційну/персональну інформацію про Користувача, яку він отримав внаслідок надання йому доступу до сайту та обробки даних в контексті надання послуг виключно у випадках, передбачених цією Політикою.

6.2. Агентство не несе відповідальності за будь-яку дію/бездіяльність потенційного роботодавця, третіх осіб, яка тягне за собою несанкціоноване розголошення персональних даних/конфіденційної інформації про Користувача.

6.3. У разі невиконання умов Політики з боку Агентства, Агентство несе відповідальність за неправомірне використання персональних даних відповідно до норм чинного законодавства України, інших міжнародних нормативно-правових актів.

6.4. Користувач може подавати до Агентства запити/скарги на можливі неправомірні дії щодо обробки персональних даних.

 1. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Адміністрація сайту не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих Користувачем, окрім випадків передбачених Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу укладеним між Агентством та Роботодавцем.

7.2. За запитом Користувача, Агентство може: видалити/блокувати його персональні дані, які розміщені та обробляються на сайті, надати всю актуальну інформацію про його персональні дані та цілі обробки.

7.3. Не допускається обробка персональних даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним у цій Політиці.

7.4. Не вважається порушенням Політики надання інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Агентством, у тому числі і для надання послуг Користувачу, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами чинного законодавства України, міжнародними нормативно-правовими актами.

7.5. Агентство може вносити зміни, доповнення до Політики, які діє з наступного дня, наступного за днем ​​розміщення на сайті bisseti.space.

7.6. Положення та умови, які не передбачені цією Політикою, регулюються Загальним регламентом захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR) та чинним законодавством України.

7.7. Сайт може використовувати файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігається у браузері. Потім ідентифікатор направляється назад на сервер щоразу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie зберігатиметься веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо ви видалили його до дати закінчення терміну дії; cookie сеанс, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу роботи, коли веб-браузер закриється. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто вас ідентифікує, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та одержується від файлів cookie.

8.РЕКВІЗИТИ АГЕНТСТВА. 

8.1. 

ТОВ «БІССЕТІ»

 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Садова буд. 31/1

Код ЄДРПОУ 45101535

Електрона пошта: now@bisseti.com 

Номер засобу зв’язку: +380665534158