ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

(редакція від 20. 12.2022 року)

ПРЕАМБУЛА

Шановний Користувачу сайту bisseti.space рекрутингового агентства BISSETI, звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» та/або користування сайтом означає, що Ви ознайомлені та погоджуєтесь з умовами використання сайту bisseti.space, а також це є Вашим акцептом на даний договір публічної оферти. Проставлення символу «галочка», а також використання у будь-якому вигляді сайту bisseti.space (у тому числі, але не обмежуючись замовленням Вами послуг з використанням сайту bisseti.space, заповненням заявок, форм тощо) є Вашою беззастережною згодою з усіма положеннями та умовами цього договору публічної оферти та прирівнюється до підписання договору сторонами. Цей договір публічної оферти є обов’язковим до виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даного договору публічної оферти Ви повинні утриматися від використання сайту bisseti.space.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ.

У цьому договорі публічної оферти, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Договір публічної оферти» – договір, який регулює порядок доступу до інформації, розміщеної на сайті, умови пошуку та підбору роботодавця для кандидата / умови пошуку та підбору персоналу (кандидатів) для роботодавця. 
 • «Угода» – це Договір публічної оферти, включаючи всі її умови.
 • «Сайт/Рекрутингове агентство BISSETI» (надалі – агентство або сайт) – веб-сайт, що належить Власнику сайту та має адресу в мережі Інтернет bisseti.space, на якому розміщена інформація про послуги, умови їх придбання, оплати, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа може здійснити усвідомлений вибір та скористатися / замовити послуги на умовах, викладених у цьому договорі публічної оферти.
 • «Користувач» – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну дієздатність, використовує даний сайт та/або його окремі інструменти, який погодився з умовами договору публічної оферти.
 • «Кандидат» – Користувач, який звернувся до агентства, відгукнувся на вільну вакансію, розміщену через агентство або до якого звернулось агентство з метою отримання / надання послуг з підбору (пошуку) для нього Роботодавця.  
 • «Замовник / Роботодавець» – юридична особа або фізична-особа підприємець, який замовив або має намір замовити у агентства послуги з пошуку та підбору персоналу.
 • «Договір про надання послуг з пошуку та підбору персоналу» – укладений між агентством та Замовником, який визначає та регулює права і обов’язки по наданню послуг з пошуку і підбору кандидатів, на кожну вакантну посаду (позицію) у Замовника відповідно до вимог, що зазначаються у додатках до такого договору.
 •  «Вакансія (вакантна посада)» – наявність у Роботодавця вільного робочого місця, на зайняття якого здійснюється пошук та підбір Кандидата, який має відповідати вимогам, що визначені умовами конкретної вакансії.
 • «Пропозиція роботи» – відомості у паперовій або електронній формі про умови роботи (в тому числі рівень заробітної плати / винагороди) запропоновані конкретному Кандидату від Роботодавця. Пропозиція роботи надається Кандидату після успішного проходження усіх етапів відбору на вакансію.
 • «Резюме» – документ у паперовій або електронній формі, у якому зафіксовані короткі відомості про освіту, досвід роботи, професійні навички, професійні досягнення та інші характеристики Кандидата, який шукає роботу.
 • «Послуга» – надання Агентством послуги щодо пошуку та підбору персоналу / Роботодавця, інші послуга консультаційного-аналітичного характеру, яка може визначатися у розділах сайту bisseti.space. 
 • «Заявка» – первинний запит Кандидата або Роботодавця, який направлений за допомогою функціоналу сайту bisseti.space або у інший спосіб на отримання послуг з пошуку та підбору персоналу / Роботодавця.
 • «Заявка – Додаток» – додаток до Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу, у якому зафіксовані умови по вартості і порядку оплати послуг, відомості про вакантну посаду, перелік вимог до Кандидата тощо.
 • «Сторони» – Рекрутингове агентство BISSETI, Роботодавець, Кандидат, Користувач.
 • «Треті особи» – особи, які надають допоміжні послуги сайту/агентству для організації та забезпечення підбору і пошуку кандидатів, а також будь-які інші особи.
 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ.

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість отримання послуг з підбору персоналу / Роботодавця.

1.2. Ця Угода є договором публічної оферти. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається беззастережно і таким, що безумовно приймає (акцептує) цю Угоду. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитись з умовами цієї Угоди до звернення до Агентства з метою отримання послуг. Доступ до сайту та його використання означає згоду Користувача бути обмеженим дією цього договору публічної оферти. 

1.3. Інформація про послуги та будь-яка інша інформація відображається на сайті bisseti.space та є динамічною, тобто такою, якою Користувач її зараз бачить та яка для нього доступна. Це означає, що будь-яка інформація може бути оновлена, змінена та доповнена Агентством у будь-який час без попереднього повідомлення Користувача. Агентство має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті bisseti.space..

1.4. Сайт та його веб-сторінки тимчасово повністю або частково можуть бути недоступні через потенційне виникнення технічних проблем та/або проведення технічних та профілактичних робіт. Технічні та профілактичні роботи на сайті можуть проводитись у будь-який час без попередження Користувачів.

1.5. Для здійснення діяльності Агентство сайту користується послугами третіх осіб (платіжні сервіси, банки, оператори поштового зв’язку, онлайн майданчики для розміщення вакансій і резюме, бази даних сторонніх сервісів тощо). Адміністрація сайту не здійснює контроль за роботою третіх осіб і не несе відповідальності за їх дії (роботу).

1.6. Агентство дозволяє Користувачеві переглядати та завантажувати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інші відомості про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали Сайту, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або комп’ютерних мережах забороняється.

 1. ПОРЯДОК ПІДБОРУ РОБОТОДАВЦЯ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН АГЕНТСТВА ІЗ КАНДИДАТОМ.

2.1. Агентство може здійснювати пошук Кандидата за допомогою сервісів третіх осіб (Work.ua, Robota.ua, LinkedIn, інші сервіси та бази даних) шляхом:

 • пошуку та аналізу розміщених у вільному доступі резюме, інших відомостей про осіб, які шукають роботу;
 • розміщення відповідних оголошень про пошук кандидата, у яких може міститися інформація про ймовірні умови співпраці, що можуть бути запропоновані Роботодавцем. Такі оголошення можуть бути із зазначенням найменування Роботодавця або без такого зазначення (анонімно).

2.1.1. Агентство може відгукнутись на розміщене у вільному доступі резюме на сервісах третіх осіб шляхом використання функціонала цих сервісів або за зазначеними контактами (номер телефону, електронна пошта). 

2.1.2. Кандидат може відгукнутись на розміщену Агентством вакансію через сервіси третіх осіб шляхом подання свого резюме та інших відомостей відповідно до умов конкретної вакансії.  

2.2. Кандидат може відгукнутися на вакансію, запропонувати свою кандидатуру, звернутися до Агентства:

 • через доступний на сайті функціонал, а саме електронні форми, які можуть надаватися для заповнення при використанні опцій «Я шукаю роботу», «Знайти роботу» тощо;
 • за номером телефону +380665534158 або через електронну пошту now@bisseti.com

2.2.1. Агентство має відгукнутися на звернення, отримане резюме Кандидата у розумний строк, який не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів. 

2.3. Кандидат при веденні комунікації / переговорів з Агентством має на його запит надавати резюме, портфоліо, необхідні копії/скани документів, інші відомості, які необхідні для підбору Роботодавця.

2.3.1. Агентство може запитувати у Кандидата наступну інформацію:

 • П.І.Б., вік, стать, громадянство, зареєстроване та фактичне місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти, акаунти Користувача у соціальних мережах, особисті фото, автобіографію;
 • відомості про освіту: сертифікати, документи про освіту (найменування освітнього закладу, період, вид та форма навчання, дата закінчення, факультет, отримана кваліфікація, напрямок і спеціальність), рівень володіння іноземними мовами тощо;
 • відомості про досвід роботи: інформація, що міститься в трудовій книжці, стаж роботи,  попередні місця роботи (найменування роботодавців, їх реквізити, дати початку і закінчення роботи, посада, підрозділ, відомості заробітну плату / винагороду); інформація про клієнтів, з якими Кандидат співпрацював на підставі цивільно-правового договору (найменування клієнтів, їх реквізити, дати початку і закінчення виконання для них робіт, надання послуг, вид, обсяг і характер виконуваних робіт, наданих послуг, місце виконання робіт, надання послуг, проєкт, в рамках якого виконувалися роботи, надавались послуги), включаючи всю інформацію, що міститься в цивільно-правових договорах, якщо це не порушує конфіденційну інформацію / комерційну таємницю; поточний розмір заробітної плати або доходу, а також про бажані  умови, характер і вид роботи (посада, місце роботи, трудову функцію, посадові обов’язки, термін початку роботи, режим робочого часу, оклад та бонуси), або про бажані умови співпраці на підставі цивільно-правового договору (характер, вид і обсяг передбачуваних до виконання/надання робіт, послуг, очікуваний рівень доходу); відомості про співробітників попередніх роботодавців або клієнтів, з якими Кандидат взаємодіяв в ході здійснення трудової діяльності, виконання робіт, надання послуг і які можуть дати рекомендації про кваліфікацію/навички Кандидата, якість виконуваних ним робіт, наданих послуг;
 • відомості про професійні навички та професійну діяльність: кваліфікація і професійна перепідготовка, наукові праці та розробки, участь у асоціаціях, громадських та інших організаціях тощо;
 • сімейний стан і склад сім’ї;
 • інші необхідні відомості.

2.4. Агентство з метою підбору Роботодавця може запросити Кандидата до попередньої співбесіди з Агентством (не з Роботодавцем), яка складається з одного-двох етапів. 

2.5. Після завершення попередньої співбесіди з Агентством, Агентство повідомляє Кандидату статус розгляду його резюме на протязі 14 робочих днів. 

2.6. У разі успішного проходження Кандидатом попередньої співбесіди і відповідності наданих відомостей вимогам вакансії Роботодавця, Агентство запрошує Кандидата до співбесіди із Роботодавцем.

2.7. Агентство здійснює узгодження дати і часу проведення попередньої співбесіди / співбесіди із Роботодавцем, яка має бути проведена за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку в режимі відео-конференції (Telegram, ZOOM, Google Meet, Skype тощо) та/або за особистою присутністю Кандидата у визначеному Агентством / Роботодавцем місці для проведення співбесіди. Кандидат під час проведення співбесіди зобов’язаний забезпечити належний телекомунікаційний зв’язок зі свого боку.

2.8. За для визначення рівня навичок Кандидата, Агентство та/або Роботодавець можуть надавати йому окремі завдання (практичні, тестові), які Кандидат має виконати та направити Агентству / Роботодавцю у визначений строк. 

2.9. У разі не надання Кандидатом запитуваної інформації, передбаченої пунктом 2.3 Угоди, не виконання окремих завдань, не з’явлення на будь-яку узгоджену співбесіду без поважної причини та завчасно не повідомивши про відсутність можливості бути присутнім на співбесіді, Агентство може припинити опрацювання резюме Кандидата, повідомивши його про це у будь-який спосіб в розумний строк. 

2.10. За результатами співбесіди, Агентство / Роботодавець на протязі 14 днів (строк орієнтовний) може надіслати Кандидату пропозицію роботи, у якій визначені умови на яких Роботодавець готовий прийняти кандидата на роботу на підставі трудового договору, цивільно-правового договору, гіг-контракту, будь-якого іншого договору. 

2.10.1. Пропозиція роботи може надсилатися Кандидату засобами телекомунікаційного зв’язку (на адресу електронної пошти, у месенджерах тощо), надаватися особисто або у інший спосіб погоджений Роботодавцем. 

2.10.2. Кандидат повинен прийняти або відхилити пропозицію роботи у строк визначений Агентством / Роботодавцем.  Не прийняття пропозиції роботи у визначений строк кваліфікується, як її відхилення.

2.11. У разі прийняття Кандидатом пропозиції роботи, Кандидат виходить на роботу до Роботодавця у строк визначений Роботодавцем.

2.12. Кандидат розуміє, що з моменту прийняття пропозиції роботи усі формальності з питань його оформлення та взаємодії з Роботодавцем по робочим, організаційно-технічним питанням покладені на Роботодавця.

2.13. До моменту прийняття пропозиції роботи, Агентство супроводжує Кандидата у відносинах з потенційним Роботодавцем шляхом надання організаційно-технічної допомоги, посередництва, надання роз’яснень з відповідних питань тощо.  

2.14. Кандидат, який прийняв пропозицію роботи має вийти на роботу (приступити до роботи, виконання робіт, надання послуг) в перший робочий день у строк визначений Роботодавцем. Кандидат може перебувати на випробувальному терміні у Роботодавця на протязі трьох календарних місяців (або інший строк визначений Роботодавцем) з моменту виходу на роботу. 

2.15. Кандидат має право відмовитися від вакансії (відмовитися від подальшого проходження відбору) у будь-який момент до підписання із Роботодавцем трудового договору, гіг-контракту, господарського договору, цивільно-правового договору. 

2.16. Кандидат розуміє, що за результатами проходження випробувального терміну, Роботодавець може продовжити з ним співпрацю або відмовитися від такої співпраці.

2.17. Після початку роботи Кандидата (працівника) у Роботодавця, Кандидат за запитом Агентства має право надавати зворотний зв’язок з приводу робочого процесу, рівня ознайомлення з корпоративною культурою, прийнятими у Роботодавця підходами до вирішення завдань та побудови ефективної взаємодії із співробітниками Роботодавця, у частині, що не порушує конфіденційну інформацію / комерційну таємницю.

2.18. Окрім підбору Роботодавця для Кандидата та супроводження цього процесу, Агентство може надавати інші послуги, в тому числі консультаційні, які можуть бути визначені умовами розміщеними на веб-сторінках сайту або визначені сторонами в індивідуальному порядку.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН АГЕНТСТВА ІЗ РОБОТОДАВЦЕМ.

3.1. Агентство після отримання заявки / запиту від Роботодавця на отримання послуг з підбору персоналу через функціонал сайту (заповнення електронних форм тощо) або у інший спосіб –  обробляє цю заявку / запит та відповідає Роботодавцю протягом 24 годин (строк є орієнтовним). За наявності можливості надати послугу, Агентство направляє Роботодавцю повідомлення щодо уточнення деталей вакансії на заміщення, якої буде здійснюватися пошук Кандидата та узгодження інших умов, формальностей. Це повідомлення Агентство направляє засобами телекомунікаційного зв’язку за наданими контактами Роботодавця (на адресу електронної пошти, месенджер, за номером телефону тощо). 

3.1.1.  Агентство для оформлення послуги та визначення її умов надсилає Роботодавцю у розумний строк:

 • Договір  про надання послуг з пошуку та підбору персоналу;
 • Заявку-Додаток, у якій Роботодавець має заповнити: загальну інформацію про свою дійсність, вакантну посаду, вимоги до Кандидата.

3.1.2. Роботодавець має надавати додаткову інформацію, яку запитуватиме Агентство, що буде необхідна для надання послуги з пошуку та підбору персоналу, досягнення домовленостей.

3.2. Агентство та Роботодавець мають  підписати Договір про надання послуг з пошуку та підбору персоналу Заявку-Додаток після досягнення усіх домовленостей. Саме на підставі такого договору Агентство зобов’язується надавати Роботодавцю послуги з пошуку та підбору персоналу. Агентство має почати надавати послугу Роботодавцю з моменту отримання передоплати.  

3.3. Агентство бере на себе зобов’язання з надання послуг з пошуку і підбору кандидатів, на кожну вакантну посаду (позицію) у Роботодавця відповідно до вимог, що зазначаються у Заявках-Додатках до Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу.

3.4. Агентство не зобов’язане вчиняти будь-яких дій щодо надання послуги з пошуку і підбору кандидатів, якщо відсутній підписаний Договір про надання послуг з пошуку та підбору персоналу і Заявки-Додатку.

 1. ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ.

4.1. Кандидат вважається наданим Роботодавцю, якщо його/її резюме було передано Роботодавцю через електронну пошту, месенджери,  чи іншими способами, у тому числі з використанням спеціального програмного забезпечення.

4.2. Роботодавець, одержавши від Агентства резюме, зобов’язаний:

4.2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів розглянути резюме та повідомити Агентство про результати його розгляду із зазначенням про відповідність або невідповідність Кандидата на заміщення вакантної посади Роботодавця; у разі відхилення резюме, для подальшого розгляду, Роботодавець має надати обґрунтовану письмову відповідь щодо невідповідності Кандидата (Кандидатів) згідно з умовами поданої Заявки-Додатку на зазначену позицію. Кандидат / його резюме вважається таким, що відповідає вимогам Роботодавця, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання резюме Замовник не заявив письмово або усно про невідповідність кандидата вимогам.

4.2.2. Роботодавець не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту повідомлення Агентства про результати розгляду резюме передбаченого п. 4.1.1 Договору, надсилає Агентству список Кандидатів на заміщення вакантної посади, які запрошені для проведення співбесіди із Роботодавцем. У цьому списку зазначаються П.І.Б. запрошених до співбесіди кандидатів, дата, час, місце, спосіб (відеоконференція або за особистою присутністю) проведення співбесіди.

4.2.3. Протягом 90 (дев’яноста) робочих днів провести всі етапи відбору,  включно з  фінальним етапом відбору, та надати Агентству рішення щодо поданих кандидатур.

4.3. У випадку прийняття позитивного рішення про прийняття Кандидата (одного з поданих Кандидатів) на роботу, Роботодавець зобов’язується допустити відібраного Кандидата до роботи не пізніше ніж через 2 (два) тижні з дня прийняття позитивного рішення або ж погодити з відібраним Кандидатом інші терміни.

4.3.1. У випадку прийняття позитивного рішення про прийняття Кандидата (одного з поданих Кандидатів) на роботу, Роботодавець зобов’язується  зробити Кандидату пропозицію роботи, яку Роботодавець направляє Кандидату безпосередньо або через Агентство. Якщо пропозиція роботи направляється Роботодавцем Кандидату безпосередньо, то у той же день Агентство має бути про це повідомлене, у тому числі про умови такої пропозиції роботи. 

4.3.2. У пропозиції роботи фіксуються основні домовленості (зокрема, умови винагороди / оплати праці) між Роботодавцем і Кандидатом на вакансію (позицію).

4.3.3. Кандидат вважається прийнятим на роботу з дня, коли він приступив до виконання обов’язків щодо здійснення роботи у Роботодавця (був фактично допущений до роботи/надання послуг). Це є першим днем роботи відібраного Кандидата.

4.4. Послуги з пошуку та підбору Кандидатів на конкретну позицію, згідно Заявки-Додатку, будуть вважатися наданими належним чином та в повному обсязі у разі виходу кандидата на роботу до Роботодавця та завершення випробувального терміну, що засвідчується укладенням актом прийому-передачі наданих послуг.

4.5.  Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення випробувального терміну відібраного на роботу до Роботодавця Кандидата, Сторони складають акт прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт). Підписаний акт свідчитиме про те, що послуги надані в повному обсязі і Роботодавець не має щодо них претензій.

4.6. За Роботодавцем залишається право самостійно (в тому числі із залученням інших спеціалістів з підбору персоналу) здійснювати пошук Кандидатів на посаду. При цьому, якщо на посаду буде прийнято Кандидата, якого Роботодавець знайшов самостійно, то дія Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу в частині відповідної посади припиняється в день прийняття такого кандидата на роботу. При цьому Роботодавець зобов’язується негайно повідомити про припинення надання відповідних послуг після прийняття вказаного Кандидата на роботу.

4.7. У випадку, якщо виявиться, що Кандидат Агентства, прийнятий на роботу Роботодавцем, припиняє роботу за ініціативою Роботодавця (Кандидат не пройшов тримісячний випробувальний термін/гарантійний термін, що має бути підтверджено письмовим повідомленням Роботодавця Агентству з обґрунтуванням причин звільнення) або за власним бажанням Кандидата /працівника (крім випадків погіршення умов роботи по відношенню до раніше заявленим в Заявці-Додатку, або порушення умов трудового договору, гіг-контракту, іншого договору передбаченого законодавством з боку Роботодавця, або внаслідок скорочення штату компанії Роботодавця), Агентство зобов’язується надати одноразову заміну цього співробітника протягом одного календарного місяця з моменту отримання повідомлення про звільнення співробітника. Агентство не отримує додаткову плату за таку заміну.

4.7.1. У випадку відсутності у трудовому договорі, гіг-контракті, господарському договорі, іншому договорі цивільно-правового характеру між Роботодавцем та Кандидатом  умов про випробувальний термін, положення Договору щодо випробувального/гарантійного терміну (зокрема, в частині післяплати) є чинними.

4.8. Інші питання з підбору Кандидата для Роботодавця, що не врегульовані цією Угодою можуть бути врегульовані у Договорі про надання послуг з пошуку та підбору персоналу. Сторони можуть у Договорі про надання послуг з пошуку та підбору персоналу визначити інші умови надання послуг, ніж ті, що передбачені цією Угодою, якщо на це є погодження Агентства. 

 1. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ.

5.1. Положення про умови оплати та тарифи можуть визначатися у відповідних розділах сайту та є складовими цієї Угоди.

5.2. Роботодавець зобов’язаний сплатити Агентству винагороду за надання послуг пошуку та підбору персоналу на умовах визначених цією Угодою та укладеним Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу.

5.3. Вартість послуг (винагорода) Агентства з пошуку та підбору Кандидата складається:

– із визначеного у відсотках ставки від річної заробітної плати (винагороди) Кандидата по конкретній позиції (вакансії), до оподаткування;

– на підставі інших умов, що можуть бути визначені у індивідуальному порядку.

5.4. Конкретний розмір винагороди Агентства уточняється на основі детального опису позиції та фіксується у відповідній Заявці-Додатку до Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу.

5.5. Порядок оплати Послуг визначається Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу та у Заявці-Додатку до цього договору.

5.5.1. Замовник сплачує передоплату у визначеному в Заявці-Додатку розмірі протягом 5 (п’яти)  робочих днів від дати підписання такої Заявки-Додатку і виставлення Роботодавцю (Замовнику) рахунку на оплату.

5.5.2. Роботодавець сплачує післяплату на умовах Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу та Заявки-Додатку до цього договору протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення випробувального терміну відібраного кандидата, який не має перевищувати 3 (трьох) місяців і виставлення Замовнику рахунку на оплату.

5.5.2.1 Якщо розмір заробітної плати / винагороди в пропозиції роботи конкретного Кандидата є відмінним від умов конкретної Заявки-Додатку, то післяплата здійснюється  і вираховується відповідно до умов пропозиції роботи.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Як Користувач Сайту, Ви гарантуєте не вдаватися до будь-яких дій, що порушують законодавство України, норм міжнародного права та дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

6.2. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Роботодавець / його уповноважена особа, повністю лежить на банках та платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Роботодавець / його уповноважена особа. Агентство не бере на себе відповідальності за процеси процесингових центрів.

6.3. Агентство не відповідає перед Замовником за достовірність даних зазначених у резюме, інших документах про Кандидата. Сторони розуміють, що існує ризик отримання від кандидата недостовірних та завідомо неправдивих відомостей про його досвід роботи, освіту, кваліфікацію, компетенції, навички тощо.

6.4. Агентство не відповідає перед Кандидатом за результати підбору йому Роботодавця та запропоновані Роботодавцем умови роботи, їх належного / неналежного виконання. Трудові, цивільно-правові, інший вид відносин із кандидатом (працівником) є зоною відповідальності Роботодавця, оскільки тільки він може брати на себе зобов’язання по факту найму на роботу. Агентство не має достатніх повноважень впливу на виконання Роботодавцем своїх зобов’язань перед Кандидатом (працівником), крім надання допомоги у вирішенні організаційно-технічних питань, спірних ситуацій (за наявності такої можливості в Агентства). 

6.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Агентством або Замовником умов укладеного Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та умовами такого договору.

6.6. Агентство не є відповідальним перед Замовником за якість виконуваної роботи найнятого Кандидата (працівника) та інші його характеристики, окрім випадків, передбачених Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу. 

 1. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ЗАПИТІВ, ПРЕТЕНЗІЙ.

7.1. Претензії, запити та звернення Користувачів, Кандидатів, Роботодавців щодо вирішення спірних питань щодо умов виконання Договору публічної оферти подаватись на адресу Агентства та/або електронну пошту now@bisseti.com. Агентство повинно відповісти у розумний термін, якщо інше не визначено чинним законодавством України. Відповідь Агентства може бути виражена у письмовій формі, електронним повідомленням або шляхом дій, що свідчать про задоволення запиту.

7.2. Претензії, запити та звернення до Агентства (якщо вони направлені письмово, електронно) повинні містити інформацію про предмет звернення, відомості про отримання / неотримання послуг, фактичні обставини, на підставі яких подається звернення, вимоги.

 1. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Усі можливі суперечки та протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсною не скасовує дію Угоди в іншій частині та не знімає із сторін прийнятих зобов’язань.

8.2. Агентство може в односторонньому порядку вносити зміни до Договору публічної оферти.

8.3. Інші умови, які не зазначені у Договорі публічної оферти, регулюються чинним законодавством України, Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу. У разі наявності розбіжностей між цією Угодою та Договором про надання послуг з пошуку та підбору персоналу, перевага надається Договору про надання послуг з пошуку та підбору персоналу. 

 1. РЕКВІЗИТИ АГЕНТСТВА.

9.1. 

ТОВ «БІССЕТІ»

 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Садова буд. 31/1

Код ЄДРПОУ 45101535

Електрона пошта: now@bisseti.com 

Номер засобу зв’язку: +380665534158